Saltar al contingut principal

Model 195.Declaració informativa.Declaració trimestral de comptes o operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les Entitats de Crèdit en el termini establit.

Dades Generals

Denominació

Model 195.Declaració informativa.Declaració trimestral de comptes o operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les Entitats de Crèdit en el termini establit.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar a les Entitats de Crèdit la presentació de la declaració trimestral dels comptes o operacions els titulars de les quals no hagen facilitat el NIF en el termini establit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Presentació Telemàtica a través d'Internet

Documentació

Model 195

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre de 21 de desembre de 2001, per la que s'aprova el model 195 de declaració trimestral en euros de comptes o operacions els titulars de les quals no hagen facilitat el número d'identificació fiscal a les entitats de crèdit en el termini establit,

i el model 199 de declaració anual en euros d'identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació dels esmentats models per suport directament llegible per ordinador, i s'establix el procediment per a la seua presentació telemàtica per teleprocés.( BOE29-desembre-2001 )