Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

2.Informació bàsica

Responsable Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
Finalitat Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.
Legitimació Compliment d'una obligació legal.
Destinataris Altres administracions públiques de l'àmbit nacional i internacional.
Drets

Dret d'accés.

Dret de rectificació.

Dret de supressió (Dret a l'oblit).

Dret d'oposició.

Dret a la limitació del tractament.

Dret a la portabilitat de les dades.

Procedència Del mateix interessat, d'altres Administracions Públiques, d'altres persones físiques diferents a l'interessat, d'entitats privades, de registres públics i de fonts accessibles al públic.
Consentiment En aquells casos on legalment siga necessari obtindre el consentiment de l'interessat es procedirà a sol·licitar-ho d'acord als requisits exigits per la normativa vigent.
Delegat de Protecció de Dades Es podrà posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l'Agència Tributària a través de l'adreça electrònica:dpd@correo.aeat.es

A més del descrit anteriorment, es realitzen altres tractaments no associats a la gestió sistema tributari estatal i duaner, la finalitat del qual i la informació detallada del tractament es descriu en cada una de les activitats de tractament d'este tipus que realitza l'AEAT i que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Registre de les activitats de tractament