Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

3.4.Termini de conservació

D'acord al article 17.3.b, d i i del Reglament UE 2016/679, les dades obtingudes a l'exercici de les seues funcions no s'esborraran i romandran a les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a poder donar cobertura a possibles reclamacions o requeriments legals que puguen presentar-se una vegada finalitzats els procediments que van justificar la seua recollida.

A tal efecte, l'eliminació dels documents administratius en poder de l'Agència Tributària es regirà pel disposat al Reial Decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i la conservació de documents administratius en suport diferent a l'original.

A més del descrit anteriorment, per als tractaments de dades que puguen tindre un termini de conservació diferent, este es descriu en cada una de les activitats de tractament que estan accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Registre de les activitats de tractament