Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.1.1.Reclamació davant d'Autoritat de Control

L'interessat, en el cas de no estar així que amb alguna resolució, té dret a realitzar una reclamació, seguint el següent ordre:

  • Davant del Delegat de Protecció de Dades.
  • Davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o, en el seu cas, davant de la l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l'Agència Basca de Protecció de Dades.
  • Una vegada acabada la via administrativa, té dret a exercitar les accions judicials que considere pertinents.
Agència Espanyola de Protecció de Dades