Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.Exercici de drets

En virtut dels articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 els interessats poden exercitar una sèrie de drets sobre les seues dades, que s'enumeren a continuació:

Exercici de drets
  1. 4.1.Introducció
  2. 4.2.Dret d'accés
  3. 4.3.Dret de rectificació
  4. 4.4.Dret de supressió
  5. 4.5.Dret d'oposició
  6. 4.6.Dret a la limitació del tractament
  7. 4.7.Dret a la portabilitat de les dades