Saltar al contingut principal
Informació a l'interessat sobre protecció de dades

4.Exercici de drets

En virtut dels articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 els interessats poden exercitar una sèrie de drets sobre les seues dades, que s'enumeren a continuació:

Exercici de drets