Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12. Regularització de declaracions anteriors

Pot succeir que, una vegada presentada la declaració de l'Impost sobre la Renda, el contribuent adverteixi errors o omissions en les dades declarades. El curs per a la rectificació de tals anomalies és diferent, depenent de què els errors o omissions hagin causat un perjudici a la Hisenda Pública o al propi contribuent.

RECTIFICACIÓ D'AUTOLIQUIDACIÓ: Si les declaracions presentades amb anterioritat han suposat un perjudici al contribuent, com l'omissió d'alguna deducció, la declaració d'alguna renda exempta, entre d'altres, el contribuent podrà sol·licitar la rectificació d'aquesta declaració mitjançant un escrit presentat davant l'Administració o Delegació que correspongui.

No obstant això, el programa ha incorporat un apartat específic per sol·licitar la modificació d'autoliquidacions de manera que si es marca la casella 127 de sol·licitud de rectificació, l'autoliquidació fa les funcions d'escrit de sol·licitud.

  1. 8.12.1. Declaració complementària: errors o omissions en perjudici de la Hisenda Pública
  2. 8.12.2. Errors o omissions en perjudici del contribuent