Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.Declaració complementària:errors o omissions en perjudici de la Hisenda Pública

  1. 8.12.1.1.Idees generals
  2. 8.12.1.2.Forma de realitzar la declaració complementàries del 2018