Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1. Declaració complementària: errors o omissions en perjudici de la Hisenda Pública

  1. 8.12.1.1. Idees generals
  2. 8.12.1.2. Forma de realitzar la declaració complementàries del 2018