Saltar al contingut principal
Model 200.Declaració de l'Impost de Societats 2018

8.9 Deduccions d'Investigació i desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+i) excloses de límit.Opció Art. 39.2 LIS