Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat

Quantia

  • 9.000 euros per cada persona/any d'increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33% i inferior al 65% de discapacitat contractades per temps indefinit, experimentat durant aquest exercici respecte de la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat de l'exercici anterior amb aquest tipus de contracte.

  • 12.000 euros quan complint-se les  mateixes condicions que en el punt anterior el discapacitat tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Es manté la la incompatibilitat en el còmput de treballadors contractats entre aquesta deducció i l'aplicació de la llibertat d'amortització amb creació de llocs de treball establerta per a les entitats de reduïda dimensió