Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per despeses de propaganda i publicitat

En concepte de despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual per a llançament de productes, d'obertura i prospecció de mercats a l'estranger i de concurrència a fires, exposicions i manifestacions anàlogues, incloent en aquest cas les celebrades a Espanya amb caràcter internacional es podran deduir: 

  • el 15% quan l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior sigui igual o inferior a 10 milions d'euros i la plantilla mitjana durant aquest període inferior a 50 persones.

  • el 10% quan l'import net del volum de negoci no excedeixi 50 milions d'euros i la plantilla mitjana sigui inferior a 250 persones.