Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental

La deducció per inversions en territoris d'Àfrica Occidental regulada a l'article 27 bis de la Llei 19/1994, permet a aquells contribuents que realitzin activitats econòmica a les Canàries i que realitzin inversions per a la constitució de filials o establiments permanents al Marroc, Mauritània, Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau i Cap Verd deduir:

  • el 15% quan l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior sigui igual o inferior a 10 milions d'euros i la plantilla mitjana en l'esmentat període sigui inferior a 50 persones.

  • el 10% quan l'import net de la xifra de negocis no excedeixi de 50 milions d'euros i la plantilla mitjana sigui inferior a 250 persones.