Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2021

Per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental

La deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental regulada en l'article 27 bis de la Llei 19/1994, permet a aquells contribuents que realitzin activitats econòmica a les Canarias i que realitzin inversions  per a la constitució de filials o establiments permanents al Marroc, Mauritània, el Senegal, Gàmbia, Guinea Bissau i Cap Verd deduir:

  • el 15% quan l'import net del volum de negoci durant el període impositiu immediatament anterior sigui igual o inferior a 10 milions d'euros i la plantilla mitjana durant aquest període sigui inferior a 50 persones.

  • el 10% quan l'import net del volum de negoci no excedeixi 50 milions d'euros i la plantilla mitjana sigui inferior a 250 persones.