Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Reduccions de la base imposable general

Important: les reduccions de la base imposable general s'aplicaran en l'ordre en el qual a continuació es relacionen, sense que la mateixa pugui resultar negativa com a conseqüència de les esmentades reduccions.

Normativa:Art. 84.2.3º i 4t Llei del IRPF