Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell

Normativa:disposició addicional onzena Llei IRPF

Els esportistes professionals i d'alt nivell podran reduir la base imposable general en l'import de les aportacions realitzades a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals, amb les següents especialitats:

  1. 1.Àmbit objectiu i subjectiu
  2. 2.Disposició de drets consolidats
  3. 3.Límit màxim i excés d'aportacions
  4. 4.Supòsit especial:altres aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell