Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Percepció de prestacions i disposició anticipada de drets consolidats

La percepció de les prestacions i les conseqüències de la disposició anticipada de drets consolidats en supòsits diferents als previstos en la normativa reguladora dels sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, són els comentats dins de les "Normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social" en aquest mateix Capítol.