Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

B) Construcció o ampliació de l'habitatge habitual

Normativa:Arts.68.1 i 78.2 Llei IRPF redacció a 31-12-2012;55.1 Reglament, redacció a 31-12-2012

  1. Qui té dret a aquesta deducció?
  2. Concepte de construcció i d'ampliació de l'habitatge habitual
  3. Conceptes que no donen de dret a deducció
  4. Quantitats satisfetes a l'exercici amb dret a deducció
  5. Percentatges de deducció