Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

B) Construcció o ampliació de l'habitatge habitual

Normativa:Arts.68.1 i 78.2 Llei IRPF redacció a 31-12-2012;55.1 Reglament, redacció a 31-12-2012