Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Subjecció al IRPF:aspectes temporals

  1. Meritació i període impositiu
  2. Regles generals de tributació en els períodes impositius inferiors a l'any natural