Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Subjecció a l'IRPF: aspectes temporals

  1. Meritació i període impositiu
  2. Regles generals de tributació durant els períodes impositius inferiors a l'any natural