Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rendiments del treball en espècie

  1. Concepte
  2. Supòsits que no constitueixen rendiments del treball en espècie
  3. Rendiments de treball en espècie exempts
  4. Còmput dels rendiments del treball en espècie