Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rendiments del capital mobiliari: qüestions generals

  1. Concepte
  2. Classificació segons el seu origen o font
  3. Classificació segons la seva integració en la base imposable
  4. Quadre: Classificació dels rendiments segons la seva procedència