Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1.Assegurances de capital diferit

Normativa:Art. 25.3 a) 1r Llei IRPF

  1. Determinació del rendiment íntegre i net
  2. Règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertades abans de 31 de desembre de 1994
  3. Exemple:aplicació del règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertades abans de 31 de desembre de 1994