Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa