Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

5.Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIAS)

Normativa:Disposició addicional tercera Llei IRPF

Els Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (PIAS) són contractes subscrits amb entitats asseguradores per constituir amb els recursos aportats una renda vitalícia assegurada, als quals la  Llei de l'IRPF atorga un tractament fiscal més beneficiós, quan que compleixin els següents requisits: