Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

6.Plans d'Estalvi a llarg termini

Normativa:Disposició addicional vint-i-sisena Llei IRPF

Els Plans d'Estalvi a llarg termini es configuren com contractes subscrits entre el contribuent i una entitat asseguradora o de crèdit que compleixin els següents requisits: