Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Fase 1a:Determinació del rendiment net previ

Normativa:Vegin-se l'Annex II i instruccions 2.1 de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Excepcionalment per a 2020 vegin-se les regles de quantificació dels mòduls que estableix l'article 11 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23).

El rendiment net previ de l'activitat està constituït per la suma dels productes obtinguts de multiplicar el nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades en l'activitat de cada un dels mòduls, pel rendiment anual abans d'amortització assignat a cada unitat de mòdul.

Els rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables el 2020 a cada una de les activitats incloses en el mètode d'estimació objectiva es reprodueixen com apèndix al final del present Capítol.

Per tant, per a la determinació del rendiment net previ cal tenir en compte:

  1. 1.Quantificació del nombre d'unitats fetes servir, utilitzades o instal·lades en l'activitat dels diferents signes o mòduls
  2. 2.Imports dels rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització