Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1. Quantificació del nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades en l'activitat dels diferents signes o mòduls

La primera operació que ha de realitzar-se per determinar el rendiment net previ consisteix en quantificar el nombre d'unitats empleades, utilitzades o instal·lades de cadascun dels mòduls fixats per a cada activitat que tingui la consideració d'independent.

L'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), estableix en el seu Annex II en  apartat 2.1 de les seves Instruccions les regles per a quantificació del nombre d'unitats dels diferents signes o mòduls que passem a examinar a continuació.

Ara bé, per a aquest exercici 2020,  amb la finalitat d'adaptar la quantia del rendiment net determinat conforme al mètode d'estimació objectiva a la realitat econòmica derivada de l'actual situació d'emergència sanitària que ha provocada la COVID-19, s'ha establert, a més, una mesura perquè el  càlcul el nombre d'unitats de cada mòdul  reculli la incidència dels estats d'alarma decretats el 2020 en la determinació del rendiment anual.

 1. Regles per al còmput dels mòduls
 2. Mòdul "Personal no assalariat"
 3. Mòdul "Personal assalariat"
 4. Mòdul "Superfície del local"
 5. Mòdul "Consum d'energia elèctrica"
 6. Mòdul "Potència elèctrica"
 7. Mòdul "Superfície del forn"
 8. Mòdul "Taules"
 9. Mòdul "Nombre d'habitants"
 10. Mòdul "Càrrega del vehicle"
 11. Mòdul "Places"
 12. Mòdul "Assentaments"
 13. Mòdul "Màquines recreatives"
 14. Mòdul "Longitud de barra"
 15. Mòdul "Potència fiscal del vehicle"
 16. Mòdul "Distància recorreguda"