Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1.Quantificació del nombre d'unitats fetes servir, utilitzades o instal·lades en l'activitat dels diferents signes o mòduls

La primera operació que s'ha de realitzar per determinar el rendiment net previ consisteix a quantificar el nombre d'unitats fetes servir, utilitzades o instal·lades de cada un dels mòduls fixats per a cada activitat que tingui la consideració d'independent.

L'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), estableix al seu Annex II en apartat 2.1 de les seves Instruccions les regles per a quantificació del nombre d'unitats dels diferents signes o mòduls que passem a examinar a continuació.

Ara bé, per a aquest exercici 2020, amb la finalitat d'adaptar la quantia del rendiment net determinat d'acord amb el mètode d'estimació objectiva a la realitat econòmica derivada de l'actual situació d'emergència sanitària que hi ha provocada el Covid-19, s'ha establert, a més, una mesura perquè el càlcul el nombre d'unitats de cada mòdul reculli la incidència dels estats d'alarma decretats el 2020 en la determinació del rendiment anual.

 1. Regles per al còmput dels mòduls
 2. Mòdul "Personal no assalariat"
 3. Mòdul "Personal assalariat"
 4. Mòdul "Superfície del local"
 5. Mòdul "Consum d'energia elèctrica"
 6. Mòdul "Potència elèctrica"
 7. Mòdul "Superfície del forn"
 8. Mòdul "Taules"
 9. Mòdul "Número d'habitants"
 10. Mòdul "Càrrega del vehicle"
 11. Mòdul "Places"
 12. Mòdul "Seients"
 13. Mòdul "Màquines recreatives"
 14. Mòdul "Longitud de barra"
 15. Mòdul "Potència fiscal del vehicle"
 16. Mòdul "Distància recorreguda"