Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Distància recorreguda"

L'activitat de transport per autotaxis té com mòdul assignat la "distància recorreguda" per cada vehicle afecte a l'activitat, havent de computar-se la totalitat dels recorreguts l'any. La unitat està constituïda per 1.000 km.

Covid-19: per a la quantificació del mòdul "distància recorreguda" no es computaran els quilòmetres recorreguts que proporcionalment corresponguin als dies en què va estar declarat l'estat d'alarma durant el primer semestre de 2020 (99 dies) així com els dies del segon semestre de 2020 en els que, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada de la COVID-19 (també denominat SARS-CoV-2).