Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Potència fiscal del vehicle"

Normativa:Instrucció 2.1.14ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

En les activitats que el tenen assignat, aquest mòdul ve definit per la potència fiscal que figura a la Targeta d'Inspecció Tècnica del vehicle, expressada en cavalls fiscals (CVF).