Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Longitud de barra"

Normativa: Instrucció 2.1.15ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

En les activitats de cafès i bars que tenen assignat el mòdul "longitud de barra", s'entendrà per barra el taulell on se serveixen i donen suport a les begudes i aliments sol·licitats pels clientes.

La longitud de barra es mesurarà pel costat del públic i d'ella s'exclourà la zona reservada al servei de cambrers. Si existissin barres auxiliars de suport adossades a les parets, pilars, etc., disposin o no de tamborets, s'inclourà la seva longitud per al càlcul del mòdul.

La unitat d'aquest mòdul és el metre lineal (m.l.). El nombre d'unitats s'expressarà, si escau, amb dos decimals.