Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Superfície del forn"

Normativa: Instrucció 2.1.7ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Per superfície del forn s'entendrà la que correspongui a les característiques tècniques del mateix. La unitat del mòdul "superfície del forn" és 100 decímetres quadrats (dm2).