Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Seients"

Normativa:Instrucció 2.1.12ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

En les activitats de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, s'entendrà per "seients" el nombre d'unitats que figura a la Targeta d'Inspecció Tècnica del vehicle, exclosos el del conductor i el del guia.

Vehicles adaptats específicament per a transport escolar.El còmput d'unitats del mòdul seient d'aquests vehicles s'haurà d'efectuar pel nombre equivalent de seients de persones adultes.A aquests efectes, es considerarà que cada tres seients per a nens menors de 14 anys equivalen a dos seients de persones adultes.