Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Potència elèctrica"

Normativa:Instrucció 2.1.6ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

S'entendrà per potència elèctrica la contractada amb l'empresa subministradora de l'energia, la unitat del qual és el quilowatt contractat (kw).