Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Càrrega del vehicle"

Normativa: Instrucció 2.1.10ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

La capacitat de càrrega d'un vehicle o conjunt de vehicles serà igual a la diferència entre la massa total màxima autoritzada determinada tenint en compte les possibles limitacions administratives, que si escau, es ressenyin en les Targetes d'Inspecció Tècnica, amb el límit de 40 tones, i la suma de les tares corresponents als vehicles portants (pes en buit del camió, remolc, semiremolc i cap tractora), expressada, segons que correspongui, en quilograms o tones, aquestes últimes amb dues xifres decimals.

En el cas de caps tractors que utilitzin diferents semiremolcs, la seva tara s'avaluarà en vuit tones com a màxim.

Quan el transport es realitzi exclusivament amb contenidors, la tara d'aquests s'avaluarà en tres tones.