Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Mòdul "Places"

Normativa: Instrucció 2.1.11ª per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'annex II de l'Ordre 1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

En les activitats de servei d'allotjament, s'entendrà per "places" el nombre d'unitats de capacitat d'allotjament de l'establiment.