Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 5:Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders, que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca d'IVA (REAGP)

No es pot realitzar cap tipus de comentari sobre aquesta activitat.