Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 7:Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria

No es pot realitzar cap tipus de comentari sobre aquesta activitat.