Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.Causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva

Normativa:Disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF i art. 32.2 Reglament IRPF