Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.2 Altres causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva

A més dels límits quantitatius excloents, són causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva les següents:

a. Desenvolupar l'activitat econòmica, totalment o parcialment, fora del territori espanyol

Normativa:Art. 32.2 c) Reglament IRPF.

b. Determinar el rendiment net d'alguna activitat econòmica en mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats

Normativa:Arts.34.2 i 35 Reglament IRPF.

No obstant això, quan s'iniciï durant l'any alguna activitat no inclosa o per la qual es renunciï al mètode d'estimació objectiva, l'exclusió no assortirà efectes per a aquell any respecte de les activitats que venien realitzant-se anteriorment, sinó a partir de l'any següent.

c. L'exclusió del règim especial simplificat del IVA o del IGIC

Normativa.Art. 36.2 i 4 Reglament IRPF.

L'exclusió del règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit o de l'Impost General Indirecte Canari suposarà l'exclusió del mètode d'estimació objectiva per totes les activitats econòmiques exercides pel contribuent.