Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 641 - Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.387,18
2 Personal no assalariat Persona 10.581,66
3 Superfície local independent m2 57,94
4 Superfície local no  independent m2 88,18
5 Càrrega elements de transport quilogram 1,01
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 16.867,67 euros