Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 642.1, 2, 3 i 4 - Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.355,68
2 Personal no assalariat Persona 10.991,07
3 Superfície local independent m2 35,90
4 Superfície local no  independent m2 81,88
5 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 39,05
Nota.- El rendiment net derivat de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de l'elaboració de plats precuinats, sempre que es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 21.635,71 euros