Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 642.5 - Comerç al detall d'ous, aus, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.382,36
2 Personal no assalariat Persona 11.337,49
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 25,19
4 Superfície local independent m2 27,08
5 Superfície local no  independent m2 58,57
Nota.- El rendiment net derivat de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat del rostit de pollastres, sempre que es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 20.136,65 euros