Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 642.6 - Comerç al detall, en triperies, de vísceres i despulles procedents d'animals d'abast, frescos i congelats

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.254,90
2 Personal no assalariat Persona 11.098,14
3 Superfície local independent m2 27,71
4 Superfície local no  independent m2 69,28
5 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 35,90
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 16.237,81 euros