Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 644.6 - Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, patates fregides, productes d'aperitiu, fruits secs, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat de fabricació Persona 6.852,88
2 Resta personal assalariat Persona 2.254,90
3 Personal no assalariat Persona 13.214,47
4 Superfície del del local de fabricació m2 27,71
5 Resta superfície local independent m2 21,41
6 Resta superfície local no  independent m2 36,53
NOTA: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 19.670,55 euros