Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 651.2 - Comerç al detall de qualsevol classe de peces per al vestit i tocat

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.569,83
2 Personal no assalariat Persona 13.995,51
3 Superfície del local m2 49,13
4 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 56,69
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 24.848 euros