Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 653.1 - Comerç al detall de mobles

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.075,20
2 Personal no assalariat Persona 16.200,02
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 50,39
4 Superfície del local m2 16,38
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 30.718,31  euros