Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígrafs IAE: 653.4 i 5 - Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.061,12
2 Personal no assalariat Persona 16.527,55
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 94,48
4 Superfície del local m2 8,81
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 26.454,15 euros