Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 659.2 - Comerç al detall de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.157,08
2 Personal no assalariat Persona 16.521,25
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 56,69
4 Superfície del local m2 17,01
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 30.718,31 euros