Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 659.6 - Comerç al detall de joguines, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartutxeria i articles de pirotècnia

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.916,26
2 Personal no assalariat Persona 13.258,56
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 138,57
4 Superfície del local m2 32,75
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 24.948,78  euros