Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 659.7 - Comerç al detall de llavors, abonaments, flors i plantes i petits animals

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.988,50
2 Personal no assalariat Persona 16.124,43
3 Potència fiscal vehicle CVF 258,24
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 23.978,80 euros