Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Epígraf IAE: 933.9 - Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes costura, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicones i similars n.c.o.p.

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.253,49
2 Personal no assalariat Persona 15.727,62
3 Superfície del local m2 62,36
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 33.697,55 euros