Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Imputació de rendes en el règim de transparència fiscal internacional

Normativa: Art. 91 Llei IRPF

El règim de transparència fiscal internacional suposa la imputació a una persona o entitat resident en territori espanyol de determinades rendes obtingudes per una entitat participada majoritàriament que resideixi a l'estranger quan la imposició sobre aquelles rendes a l'estranger és notòriament inferior a la que s'hagués produït en territori espanyol, imputació que es produeix encara que les rendes no hagin estat efectivament distribuïdes.

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Contingut del règim especial i moment de la imputació
  3. Mesures per evitar la doble imposició
  4. Supòsit especial: entitats residents en països o territoris qualificats de jurisdicció no cooperativa
  5. Obligacions formals especifiques derivades del règim de transparència fiscal internacional