Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

2. Transmissions oneroses de valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors de la Unió Europea

Normativa: Art. 37.1 b) Llei IRPF.

  1. En general: transmissió de valors no cotitzats
  2. Exemple: Transmissions oneroses de valors no cotitzats
  3. Transmissió d'accions o participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994
  4. Especialitats en la tributació dels socis contribuents de l'IRPF de societats civils que han passat a ser contribuents de l'impost sobre societats